Forslag fra stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm om at energiloven endres for å oppnå et selskapsmessig skille mellom produksjons- og omsetningsvirksomheten og nettvirksomheten for elektrisitet

Dokument nr. 8:61 for 1994-95, innst. S. nr. 120 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 08.02.1996 Innst. S. nr. 120 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 20.02.1996