Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Mexicos Forente Stater til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteundragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Oslo 23. mars 1995

St.prp. nr. 69 for 1994-95, innst. S. nr. 4 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.10.1995 Innst. S. nr. 4 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 02.11.1995