Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende bruk av overtid i staten

Dokument nr. 3:9 (1994-95), Innst. S. nr. 119 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 07.02.1996 Innst. S. nr. 119 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 27.02.1996