Sametingets virksomhet 1994

St.meld. nr. 42 for 1994-95, innst. S. nr. 73 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 06.12.1995 Innst. S. nr. 73 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 25.01.1996