Forslag fra stortingsrepresentantene Geir Thoresen, Stephen Bråthen og Ellen Chr. Christiansen om at det oppnevnes et uavhengig revisjonsfirma for kontroll og gjennomgang av stortingsgruppenes og enkeltrepresentantenes bruk av tildelte midler

Dokument nr. 8:82 for 1994-95, innst. S. nr. 33 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Chr. Christiansen, Geir Thoresen, Stephen Bråthen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.11.1995 Innst. S. nr. 33 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995