På den sikre siden - sjøsikkerhet og oljevernberedskap

St.meld. nr. 14 (2004-2005), Innst. S. nr. 178 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 10.05.2005 Innst. S. nr. 178 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2005