Miljøvern på Svalbard

St.meld. nr. 22 for 1994-95, innst. S. nr. 11 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 18.10.1995 Innst. S. nr. 11 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1995