Norsk politikk mot klimaendringer og utslipp av nitrogenoksider ( NOx)

St.meld. nr. 41 for 1994-95, innst. S. nr. 114 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 24.01.1996 Innst. S. nr. 114 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.01.1996

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1996