Opptrapping av barskogvernet fram mot år 2000

St.meld. nr. 40 for 1994-95, innst. S. nr. 220 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 30.05.1996 Innst. S. nr. 220 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 06.06.1996