Samtykke til ratifikasjon av avtale om normale konkurransevilkår i skipsbyggingsindustrien

St.prp. nr. 64 for 1994-95, innst. S. nr. 22 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1995 Innst. S. nr. 22 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1995