Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av leder og nestleder i Personvernnemnda

Innst. S. nr. 2 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.10.2004 Innst. S. nr. 2 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.10.2004

   Behandlet i Stortinget: 19.10.2004