Norge som gassnasjon - bruk av naturgass i Norge

St.meld. nr. 44 for 1994-95, innst. S. nr. 149 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.03.1996 Innst. S. nr. 149 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.03.1996