Samarbeidet i Atlanterhavspakta sin organisasjon i 1994 ( NATO)

St.meld. nr. 45 for 1994-95, innst. S. nr. 88 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 88 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995