Lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Ot.prp. nr. 50 for 1994-95, innst. O. nr. 9, besl. O. nr. 9 for 1995-96, beslutning. O. nr. 9 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.11.1995 Innst. O. nr. 9 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.11.1995

   Behandlet i Odelstinget: 21.11.1995

   Behandlet i Lagtinget: 30.11.1995