Forslag fra stortingsrepresentant Carl I. Hagen om at Stortinget skal be Regjeringen endre sin utredningsinstruks slik at utkast som forelegges underliggende virksomheter og svarbrev vanligvis gjøres offentlig

Dokument nr. 8:37 for 1994-95, innst. S. nr. 46 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1995 Innst. S. nr. 46 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1995