Forslag fra stortingsrepresentantene May Hansen, Sigbjørn Molvik og Ingvild Vaggen Malvik om å likestille svangerskapspenger med sykepenger i regler og avtaleverk om pensjon, ansiennitet og vikarbruk, samt i forhold til rett til feriepenger

Dokument nr. 8:10 (2004-2005), Innst. S. nr. 113 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingvild Vaggen Malvik, May Hansen, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.02.2005 Innst. S. nr. 113 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2005