Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om endringer i tidsbegrensningsreglene i arbeidsløysetrygden, bedre økonomiske vilkår for arbeidsløse og muligheter til å gjennomføre studier og skolegang i ledighetsperioden

Dokument nr. 8:46 for 1994-95, innst. S. nr. 80 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 80 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995