Forslag fra stortingsrepresentant Per Erik Monsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 21. oktober 2004 (jf. Innst. O. nr. 107): Stortinget ber Regjeringen snarest utrede mulighetene for å innføre en generell kortere oppbevaringstid.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet