Forslag fra stortingsrepresentantene Eva Lian, Morten Lund og Terje Riis Johansen om at byfornyede sameier skal kunne søke om gjeldssanering etter samme ordning som den som gjelder for byfornyede borettslag

Dokument nr. 8:68 for 1994-95, innst. S. nr. 36 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eva Lian, Morten Lund, Terje Riis-Johansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 16.11.1995 Innst. S. nr. 36 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 22.11.1995