Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2004

St.prp. nr. 31 (2004-2005), Innst. S. nr. 75 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.12.2004 Innst. S. nr. 75 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2004