Forslag fra stortingsrepresentantene Ellen Chr. Christiansen og Stephen Bråthen om å oppnevne et bredt sammensatt utvalg som skal vurdere spørsmålet om et skille mellom stat og kirke, samt hvordan et slikt skille i så fall mest hensiktmessig kan gjennomføres

Dokument nr. 8:72 for 1994-95, innst. S. nr. 154 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ellen Chr. Christiansen, Stephen Bråthen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 14.03.1996 Innst. S. nr. 154 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 21.03.1996