Forslag fra stortingsrepresentantene Fridtjof Frank Gundersen og Hans J. Røsjorde om å sørge for at Norge slutter seg til USAs handelsboikott av Iran

Dokument nr. 8:73 for 1994-95, innst. S. nr. 65 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fridtjof Frank Gundersen, Hans J. Røsjorde Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 01.12.1995 Innst. S. nr. 65 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995