Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild Lund om endring av sysselsettingslovens § 26 slik at det i større grad blir tillatt å drive privat arbeidsformidling

Dokument nr. 8:78 for 1994-95, innst. S. nr. 6 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arild Lund, Jan Petersen, Tore A. Liltved Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 12.10.1995 Innst. S. nr. 6 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1995