Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Petersen, Tore A. Liltved og Arild Lund om endring av sysselsettingslovens § 27 slik at det uttrykkelig blir tillatt å drive med utleie av arbeidskraft

Dokument nr. 8:79 for 1994-95, innst. S. nr. 16 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arild Lund, Jan Petersen, Tore A. Liltved Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 18.10.1995 Innst. S. nr. 16 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1995