Forslag fra stortingsrepresentantene Per-Kristian Foss og Erna Solberg om forenkling av skattelovgivningen for å gjøre den mer tilgjengelig og enklere for den enkelte skatteyter

Dokument nr. 8:80 for 1994-95, innst. S. nr. 41 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Per-Kristian Foss Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 21.11.1995 Innst. S. nr. 41 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 24.11.1995