Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om en bredt sammensatt kommisjon for evaluering av politiske, juridiske, økonomiske og økologiske forhold i fiskeriene, og hvordan globaliseringen og privatiseringen påvirker fiskeriene og kystsamfunnene

Dokument nr. 8:18 (2004-2005), Innst. S. nr. 95 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 13.01.2005 Innst. S. nr. 95 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.01.2005

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2005