Tilleggskanal for NRK-Fjernsynet m.v.

St.meld. nr. 46 for 1994-95, innst. S. nr. 94 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.12.1995 Innst. S. nr. 94 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995