Norsk rikskringkasting som aksjeselskap. Om lov om endringer i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting

Ot.prp. nr. 69 for 1994-95, innst. O. nr. 16, besl. O. nr. 15 for 1995-96, beslutning. O. nr. 15 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 23.11.1995 Innst. O. nr. 16 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.1995

   Behandlet i Odelstinget: 01.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995