Forslag fra stortingsrepresentant Morten Lund på vegne av Senterpartiet oversendt fra Stortinget 23. mai 1995: "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om å gjeninnføre en ordning med adgang til fondsavsetninger for næringslivet, som kan stimulere til økte investeringer i distriktene."

Innst. S. nr. 56 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. S. nr. 56 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.12.1995