Forslag fra stortingsrepresentantene Lisbeth Holand og Reidar Johansen om lov om endring i lov av 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak (offentlighetsloven skal gjelde for statsforetak)

Dokument nr. 8:87 for 1994-95, innst. O. nr. 40 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Lisbeth Holand, Reidar Johansen Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 08.02.1996 Innst. O. nr. 40 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.02.1996

   Behandlet i Odelstinget: 07.03.1996