Forslag fra stortingsrepresentant Inger-Marie Ytterhorn om endring av inntektsbegrepet under utgiftstaket for egenbetaling av hjemmebaserte tjenester til å gjelde hjelpemottagerens inntekt - ikke husstandens

Dokument nr. 8:89 for 1994-95, innst. S. nr. 87 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger-Marie Ytterhorn Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. S. nr. 87 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 12.12.1995