Lov om endringar i sjølova og i visse andre lover

Ot.prp. nr. 62 for 1994-95, innst. O. nr. 4, besl. O. nr. 3 for 1995-96, beslutning. O. nr. 3 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 19.10.1995 Innst. O. nr. 4 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.1995

   Behandlet i Odelstinget: 31.10.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.11.1995