Forslag fra stortingsrepresentant Magnar Lund Bergo på vegne av Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 18. november 2004 (jf. Innst. O. nr. 13): Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget innen to år med en evaluering av konsekvensene av innføring av den regionale inndelingen på 60 prosent, og om dette har virket etter Regjeringens intensjon.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet