Forslag fra stortingsrepresentant Oscar D. Hillgaar om å be presidentskapet, evt. i samarbeid med Regjeringen, å fremme forslag til endringer i Stortingets arbeidsmåte slik at lover og andre sentrale vedtak underlegges en rutinemessig etterprøving og en bedre kvalitetssikring

Dokument nr. 8:91 for 1994-95, innst. S. nr. 21 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Oscar D. Hillgaar Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 27.10.1995 Innst. S. nr. 21 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1995