Forslag fra stortingsrepresentant Eli Sollied Øveraas på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 18. november 2004 (jf. Innst. O. nr. 6): Stortinget ber Regjeringa komme tilbake til Stortinget med ei eiga sak med forslag til endeleg organisering av den nye språkinstitusjonen så snart funksjonsperioden til det oppretta interimsstyret er avslutta.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Forkastet