Forslag fra stortingsrepresentantene Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five og Bjørn Hernæs om aktiv bruk av skogplanting for å motvirke drivhuseffekten

Dokument nr. 8:93 for 1994-95, innst. S. nr. 126 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Hernæs, Eva R. Finstad, Kaci Kullmann Five Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 15.02.1996 Innst. S. nr. 126 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.1996

   Behandlet i Stortinget: 22.02.1996