Forslag fra stortingsrepresentantene Anne Enger Lahnstein og Ragnhild Queseth Haarstad om nattestenging av hovedflyplassen på Gardermoen

Dokument nr. 8:96 for 1994-95, innst. S. nr. 58 for 1995-96 Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anne Enger, Ragnhild Queseth Haarstad Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. S. nr. 58 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 15.12.1995