Forslag fra stortingsrepresentantene Signe Øye, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Reidar Sandal og Sigvald Oppebøen Hansen om introduksjonsprogram for utlendinger som har arbeid som religiøse forkynnere i Norge

Dokument nr. 8:27 (2004-2005), Innst. S. nr. 184 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, Reidar Sandal, Signe Øye, Sigvald Oppebøen Hansen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 13.05.2005 Innst. S. nr. 184 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2005