Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 36/95 av 19. mai 1995 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (ny artikkel 13 om kultursamarbeid)

St.prp. nr. 73 for 1994-95, innst. S. nr. 26 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen (utkast til innstilling er forelagt utenrikskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 31.10.1995 Innst. S. nr. 26 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 07.11.1995