Forslag fra stortingsrepresentantene Reidar Johansen, Paul Chaffey og Erik Solheim om økt satsing på økologisk landbruk

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erik Solheim, Paul Chaffey, Reidar Johansen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 19.02.1997 Innst. S. nr. 125 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.02.1997

   Behandlet i Stortinget: 06.03.1997