Lov om at tilsatte ved Postens datasentral midlertidig skal beholde visse rettigheter etter tjenestemannsloven ved overgang til Statens Datasentral AS

Ot.prp. nr. 70 for 1994-95, innst. O. nr. 2, besl. O. nr. 2 for 1995-96

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 12.10.1995 Innst. O. nr. 2 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.1995

   Behandlet i Odelstinget: 31.10.1995

   Behandlet i Lagtinget: 07.11.1995