Forslag fra stortingsrepresentantene Johanne Gaup og Syver Berge om endring av forskrift nr. 49 om personkjøretøyer til loven om merverdiavgift § 14

Dokument nr. 8:98 for 1994-95, innst. S. nr. 102 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Johanne Sommersæter, Syver Berge Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 16.12.1995 Innst. S. nr. 102 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1995