Olje- og energiministerens redegjørelse om status for kostnader og fremdrift for Snøhvitprosjektet

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra olje- og energiministeren

Saksgang

  1. Status