Forslag fra stortingsrepresentantene Johanne Gaup, Unn Aarrestad og Marit Tingelstad om lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (Endring av § 16 om ektefellers beskatning av formue og inntekt)

Dokument nr. 8:102 for 1994-95, innst. O. nr. 19 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Johanne Sommersæter, Marit Tingelstad, Unn Aarrestad Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 30.11.1995 Innst. O. nr. 19 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.1995

   Behandlet i Odelstinget: 07.12.1995