Forslag fra stortingsrepresentant Erling Folkvord om lov om endring i lov av 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. (Endring av § 5-4 første ledd og opphevelse av fjerde ledd som gir anledning til å yte sosialhjelp i form av varer og tjenester i stedet for i form av sjekk eller kontanter)

Dokument nr. 8:103 for 1994-95, innst. O. nr. 25 for 1995-96

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Erling Folkvord Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.1995 Innst. O. nr. 25 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.1995

   Behandlet i Odelstinget: 12.12.1995