Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om at det bes framlagt en melding om forholdet mellom majoriteten av befolkningen og minoriteter med innvandrer- eller flyktningbakgrunn

Dokument nr. 8:105 for 1994-95, innst. S. nr. 112 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lars Sponheim Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 17.01.1996 Innst. S. nr. 112 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.1996

   Behandlet i Stortinget: 25.01.1996