Havbruk - en drivkraft i norsk kystnæring

St.meld. nr. 48 for 1994-95, innst. S. nr. 150 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.03.1996 Innst. S. nr. 150 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.03.1996

   Behandlet i Stortinget: 28.03.1996