Dei årlege fiskeriavtalene Noreg inngår med andre land

St.meld. nr. 49 for 1994-95, innst. S. nr. 23 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 26.10.1995 Innst. S. nr. 23 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 30.11.1995