Lov om europeiske økonomiske foretaksgrupper ved gjennomføring av EØS-avtalens vedlegg XXII nr. 10 rådsforordning (EØF) nr. 2137/85) (EØFG-loven)

Ot.prp. nr. 72 for 1994-95, innst. O. nr. 10, besl. O. nr. 24 for 1995-96, beslutning. O. nr. 24 (1995-96)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 09.11.1995 Innst. O. nr. 10 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.1995

   Behandlet i Odelstinget: 13.12.1995

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.1995