Tilbakekalling av St.prp. nr. 52 for 1994-95 om utvidelse av ordningen med husleiebetaling for statlige etater i statlige bygg

St.meld. nr. 50 for 1994-95, innst. S. nr. 7 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Planleggings- og samordningsdepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.10.1995 Innst. S. nr. 7 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 26.10.1995